Mapa serwisu  |  Wybierz jezyk  
Informacje o firmie
Sprawdź nasze realizacje
Strona główna Firma Polityka ZSZ
Polityka ZSZ
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami:
PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004

w zakresie produkcji sprzętu telekomunikacyjnego typu „user equipment” dla
HSPA + i LTE oraz elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

InterPhone Service Sp. z o. o.


Interphone Service Sp. z o. o. -  Certyfikat ISO 9001 , ISO 14001, PN-N-18001

Spółka InterPhone Service, dysponująca najnowocześniejszymi technologiami i technikami produkcji, wytwarza wysokiej jakości sprzęt elektroniczny powszechnego użytku oraz urządzenia telekomunikacyjne.

Procesy produkcyjne przebiegają w warunkach przyjaznych środowisku oraz bezpiecznych dla wykonawców i docelowych Klientów. Wszystkie działania prowadzone są w warunkach nadzorowanych, zapewniających zgodność z wymaganiami naszych Klientów. Spółka działa zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi, co jest okresowo potwierdzane przez uprawnionych pracowników.

Dla utrzymania wysokiego poziomu zadowolenia naszych Klientów i spełnienia wszystkich wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy, ustanowiliśmy i utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 deklarując ciągłe doskonalenie jego skuteczności.

W naszych działaniach i procesach dążymy do minimalizacji wpływu na środowisko oraz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Staramy się zapobiegać zdarzeniom potencjalnie wypadkowym w naszej organizacji i nie dopuszczać do powstawania chorób zawodowych.

Jednocześnie zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia kwalifikacji i świadomości naszych Pracowników odnośnie wpływu wykonywanej pracy na jakość wyrobu i zadowolenie Klienta, jak również na środowisko oraz bezpieczeństwo pracy.

Wysoka świadomość Pracowników i zapewnione środki dla realizacji celów jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawa ciągłego doskonalenia wyników procesów oraz skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przyczynia się to również do zapobiegania wypadkom przy pracy oraz zanieczyszczeniom w środowisku.

Nasza polityka jest aktualizowana pod względem przydatności, dostępna opinii publicznej oraz uzgadniana z Pracownikami. Dla realizacji polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, celów jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy są zapewnione niezbędne zasoby.